„Bądźmy Razem (VII) - Światowy Dzień Autyzmu - Lublin 2015”

 

 

 

 

 

 

Bądźmy Razem (VII) – Światowy Dzień Autyzmu – Lublin 2015
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Zespół Szkół Nr 4 w Lublinie
21-22 kwietnia 2015 r.  

 

Organizatorzy:

loga Autyzam


Patronat honorowy:

Metropolita Lubelski Marszałek Sosnowski Wojewoda Lubelski patronat Prezydent Żuk

 


Program:
21 kwietnia 2015 r. Ogólnopolska Konferencja naukowa ”Adolescencja i wczesna dorosłość osób z ASD”
22 kwietnia 2015 r. Warsztaty:

 1. „Jak profesjonalnie wspomagać rodzinę z autystycznym dzieckiem/dorosłym?”
 2. „Praca nad zachowaniami trudnymi wg założeń SI”
 3. „Trening umiejętności społecznych”
 4. „Praca z trudnymi zachowaniami w oparciu o zasady stosowanej analizy zachowania”

 

PROGRAM DNIA OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA AUTYZMU


Ogólnopolska Konferencja naukowa:
„Adolescencja i wczesna dorosłość osób z ASD”
Lublin, 21 kwietnia 2015 r.

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4

Organizatorzy:

 • Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Zespół Szkół nr 4 w Lublinie

Komitet naukowy:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski (Uniwersytet Warszawski) – patronat naukowy
 • Prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) – przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Janusz Kocki (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Wiesław Kowalski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Barbara Pilecka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Mieczysław Radochoński (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Prof. dr hab. Maria Ryś (Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Józef Stachyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)


Komitet organizacyjny:

 • Prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka
 • dr Katarzyna Patyk
 • mgr Bożenna Kowalik
 • mgr Ilona Hofman

Program Konferencji:

9.00-9.30 Rejestracja uczestników

 9.30-9.50

Uroczyste otwarcie Konferencji

Kanclerz WSEI mgr Teresa Bogacka
Rektor WSEI prof. nadzw. dr hab. Mirosław J. Jarosz
Dyrektor ZS Nr 4 mgr Bożenna Kowalik

 9.50-10.00

Wystąpienia gości honorowych

mgr Joanna Olszewska
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych

 10.00-10.10

Prezentacja Placówki ZS NR 4 z oddziałami dla uczniów z autyzmem 

mgr Bożenna Kowalik
Dyrektor ZS Nr 4

10.10-10.35

„Chcę ci powiedzieć …” 

Wystąpienie uczniów z autyzmem ZS Nr 4

10.35-10.40

Terapia tańcem w okresie dojrzewania

mgr inż. Piotr Mochol
Wicedyrektor ZS Nr 4
Trener tańca sportowego

10.40-11.10

Cele i zadania rozwojowe okresu dorosłości

 

Prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

11.10-11.50

Problemy psychiatryczne adolescentów i młodych dorosłych z ASD

Prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawa

11.50-12.30

Genom pacjentów z autyzmem

Prof. dr hab. Janusz Kocki
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

12.30-13.00

PRZERWA KAWOWA

 

13.00-13.30

Funkcjonowanie osoby z ASD w wymiarze temporalnym

Dr Joanna Kossewska
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

13.30-14.00

 

Rodzicielskie wyzwania w okresie dojrzewania osób z ASD

 

Dr Maria Panasiuk
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Dr Katarzyna Patyk
Zespół Szkół nr 4 w Lublinie

14.00-14.40

Aktywizacja zawodowa i społeczna dorosłych osób z autyzmem w oparciu o zasady stosowanej analizy zachowania

mgr Anna Skierczyńska
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk

14.40-15.00

DYSKUSJA

Prowadzenie – Prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka

15.00

Zamknięcie Konferencji

Prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-BoguckaWarsztaty
Lublin, 22 kwietnia 2015 r.


Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4

Organizatorzy:

 • Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Zespół Szkół nr 4 w Lublinie


Program Warsztatów:
Warsztaty będą prowadzone równolegle w dwóch sesjach godzinowych, w zależności od zainteresowania:

 1. 9.00-12.15 – 4 grupy
 2. 12.30-15.45 – 4 grupy

Godziny

Temat

Prowadzący:

9.00-12.15

„Jak profesjonalnie wspomagać rodzinę z autystycznym dzieckiem/dorosłym?”

dr Iwona Gryniuk-Toruń
Psycholog, teraputa i edukator pracujący z rodzinami w podejściu systemowym. Od wielu lat prowadzi tarapię rodziną, indywidualną i grupową w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilatyki i Terapii Rodzin oraz we własnym gabinecie. Realizator wielu programów i kursów o tematyce rodzinnej.

9.00-12.15

„Praca nad zachowaniami trudnymi wg założeń SI”

dr Katarzyna Patyk
Pedagog specjalny, specjalista z zakresu rewalidacji osób z ASD, terapeuta SI. Autorka licznych publikacji dotyczących edukacji i rewalidacji osób z ASD. Współtwórczyni metody: Skala Oceny Umiejętności Komunikacyjnych osób z ASD (K. Patyk, M. Panasiuk, Lublin, KUL 2014) oraz koncepcji studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji i rewalidacji osób z ASD (WSEI). Pracuje jako terapeuta w Zespole Szkół Nr 4 w Lublinie z oddziałami dla uczniów z autyzmem. Współpracuje również z Przedszkolem oraz Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju Dziecka "Dzwoneczek" w Lublinie, w których odpowiada za organizację procesu rewalidacyjnego dzieci autystycznych. Jest doświadczonym edukatorem i wykładowcą.

9.00-12.15

„Trening umiejętności społecznych”

mgr Małgorzata Ostojewska
mgr Beata Koczur

Oligofrenopedagog; od 26 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem na stanowisku nauczyciela w Zespole Szkół nr 4 w Lublinie oraz jako terapeuta w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Lublinie. Ukończyła Studium bazowe z autyzmu w Fundacji Synapsis, absolwentka licznych szkoleń specjalistycznych z pomocy osobom z autyzmem( m.in. komunikacja, komunikacja wspomagana, radzenie sobie z zachowaniami trudnymi, strukturalizacja w pracy z osobami z autyzmem, szkolenia prawno- organizacyjne, Makaton). Od wielu lat prowadzi zajęcia w Klubie dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem prowadząc treningi umiejętności społecznych dla osób z autyzmem, indywidualne zajęcia edukacyjne oraz diagnozy nozologiczne i funkcjonalne. Prowadzi szkolenia z zakresu autyzmu oraz pedagogiki specjalnej dla nauczycieli, wolontariuszy, rodziców osób z autyzmem. 

9.00-12.15

„Praca z trudnymi zachowaniami w oparciu o zasady stosowanej analizy zachowania”

 

mgr Anna Skierczyńska
Superwizor behawioralny i certyfikowany analityk zachowania (BCBA), kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

12.15-12.30

PRZERWA KAWOWA

 

12.30-15.45

„Jak profesjonalnie wspomagać rodzinę z autystycznym dzieckiem/dorosłym?”

dr Iwona Gryniuk-Toruń

 

12.30-15.45

„Praca nad zachowaniami trudnymi wg założeń SI”

dr Katarzyna Patyk

12.30-15.45

„Trening umiejętności społecznych”

mgr Małgorzata Ostojewska
mgr Beata Koczur

12.30-15.45

„Praca z trudnymi zachowaniami w oparciu o zasady stosowanej analizy zachowania”

mgr Anna Skierczyńska


   
Dodatkowych informacji udziela:
Mgr Ilona Hofman: e-mail: autyzm2015@wsei.lublin.pl

Regulamin udziału w konferencji i warsztatach pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.