IV Ogólnopolska konferencja naukowa "Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce"

 Serdecznie zapraszamy do udziału w  IV Ogólnopolskiej  konferencji  naukowej  na temat:

 BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE I BEZPIECZEŃSTWO OBROTU PRAWNEGO W POLSCE

Termin:  18-19 maja 2018 r.

Miejsce konferencji: Termy Pałacowe, Spa Nałęczów, ul. I. Paderewskiego 1  

Organizatorzy Konferencji:

 • Wydział Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Zakład Prawa Gospodarczego i Finansowego, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II                 

Mamy zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Szanownych Państwa do udziału w IV cyklicznej, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej prawnym, gospodarczym i finansowym aspektom bezpieczeństwa Polski, sytuacji polskiej gospodarki, polskich obywateli i przedsiębiorców w warunkach dynamicznych zmian przepisów prawa.

Tematyka obrad IV Konferencji Naukowej zainspirowana została intensywnymi pracami legislacyjnymi nad ustawami z pakietu konstytucji biznesu, oraz prognozowanymi implikacjami, tych regulacji w zakresie bezpieczeństwa prawnego i bezpieczeństwa obrotu prawnego Polski. Wzorem lat ubiegłych proponujemy formułę obrad w wielowymiarowym ujęciu prawa publicznego i prywatnego, oraz w optyce ekonomicznej i finansowej.

Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tą ważną i niezmiernie aktualną dla naszego kraju problematyką. Do dyskusji w szczególności zapraszamy przedstawicieli doktryny, wymiaru sprawiedliwości oraz palestry, organów administracji publicznej i praktyków obrotu gospodarczego.

Mamy nadzieję, że proponowana problematyka obrad zachęci Szanownych Państwa do przyjęcia naszego zaproszenia i udziału w Konferencji.   

Rezultatem Konferencji będzie recenzowana monografia (5 pkt.) zawierająca zgłoszone referaty.

Obrady zostaną skoncentrowane wokół następujących obszarów tematycznych:

 1. Spójność przepisów oraz praktyki stosowania prawa jako determinanta bezpieczeństwa prawnego Polski.
 2. Spójność systemu prawa i bezpieczeństwo prawne jako wartości generujące rozwój gospodarczy.
 3. Polityki, plany i programy oraz ich znaczenie dla kształtowania bezpieczeństwa prawnego kraju.
 4. Rola organów administracji rządowej i samorządowej w tworzeniu bezpieczeństwa prawnego i bezpieczeństwa obrotu prawnego w Polsce.
 5. Bezpieczeństwo finansów publicznych a sytuacja przedsiębiorców.
 6. Bezpieczeństwo obrotu na rynku nieruchomości oraz wierzytelności.
 7. Cywilnoprawne oraz karnoprawne instrumenty kształtujące bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
 8. Zabezpieczenia  kontraktów handlowych a ochrona praw wierzycielskich przedsiębiorców.
 9. Bezpieczeństwo obrotu na publicznym i niepublicznym rynku papierów wartościowych.
 10. Orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych w  gwarantowaniu bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Komitet organizacyjny i naukowy konferencji:

 • dr Jan Mojak – WSEI
 • dr hab. Leszek Bielecki – Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego i Finansowego, UJK
 • dr hab. Jacek Widło – Kierownik Katedry Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego, KUL
 • dr hab. Tomasz Wołowiec - WSEI
 • dr Agnieszka Żywicka – WSEI
 • dr Piotr Makarzec – WSEI
 • dr Jarosław Czerw – WSEI
 • dr Łukasz Wojciechowski – WSEI
 • dr Justyna Trubalska - WSEI
 • dr Eliza Komierzyńska - Orlińska – UMCS

Warunki udziału w konferencji:

 1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty konferencyjnej

Opłata konferencyjna wynosi w zależności od wyboru opcji:

1)      opcja I. 600,00 zł : udział w pełnym programie konferencji tj.: materiały konferencyjne, całodzienne wyżywienie, 1 nocleg (zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym), opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji.

2)      opcja II. 450,00 zł: udział w pełnym programie konferencji tj.: materiały konferencyjne, całodzienne wyżywienie, bez noclegów. Opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji.

 1. W przypadku rezygnacji z konferencji na 7 dni przed jej terminem opłata nie podlega zwrotowi.
 2. Obiekt dysponuje ograniczoną liczbą miejsc noclegowych. Po wyczerpaniu limitu miejsc uczestnicy będą zobowiązani do rezerwacji noclegów w we własnym zakresie (będzie dostępna tylko opcja II) o czym zostaną Państwo poinformowani przez organizatora bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia.
 3. Organizatorzy zastrzegają wybór referatów do wygłoszenia podczas programu konferencji, natomiast wszystkie nadesłane teksty, które otrzymają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w monografii.
 4. Istnieje możliwość opublikowania tekstu w monografii bez udziału w konferencji. Opłata za publikację wynosi - 250 zł. 
 5. Opłatę konferencyjną z dopiskiem w tytule: „Konferencja BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE 18.05.2018”  należy przelać na konto:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin

Numer konta: 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026.

Ważne terminy:

1)       31 marca 2018 r. – nadsyłanie zgłoszeń udziału w konferencji (formularz zgłoszeniowy w załączeniu), na adres e-mail:

2)      20 kwietnia 2018 r. – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej

3)      30 kwietnia 2018 r. – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów przeznaczonych do publikacji na adres e-mail: agnieszka.zywicka@wsei.lublin.pl

Wymogi dotyczące referatów/artykułów oraz elektroniczny formularz zgłoszenia dostępne na stronie: http://www.wsei.lublin.pl/nauka-i-badania/konferencje-naukowe  

Wymogi dotyczące referatów/artykułów oraz elektroniczny formularz zgłoszenia dostępne na stronie: http://www.wsei.lublin.pl/nauka-i-badania/konferencje-naukowe 

Karta zgłoszeniowa - konferencja bezpieczeństwo 2018 pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.