IX Ogólnopolska konferencja naukowa "Problemy współczesnej profilaktyki"

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

serdecznie zaprasza do udziału

w IX ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu

„Problemy współczesnej profilaktyki”

na temat:

 

PRZYSZŁOŚĆ PROFESJONALNEJ PROFILAKTYKI W ŚWIECIE ZAGUBIONYCH WARTOŚCI

Lublin, dn. 15-16 maj 2018

Celem tegorocznej – IX konferencji z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki” - jest wymiana doświadczeń badaczy i praktyków skoncentrowanych na problemach profesjonalizmu specjalistów i jakości działań profilaktycznych w Polsce i w świecie.

Pierwsze dekady obecnego wieku to gwałtowne przyspieszenie zmian w różnych obszarach życia społecznego. Obszarem, w którym zmiany te są szczególnie istotne dla człowieka i świata, jest obszar wartości. Z perspektywy profilaktyki wiodącą rolę zdają się pełnić cztery zjawiska:

 • zjawisko redefinicji wartości, polegające na zachowaniu nazwy wartości, ale wypełnieniu tej nazwy inną treścią (a więc czym dzisiaj jest dla człowieka wolność, miłość, otwartość czy tolerancja?)
 • zjawisko dysonansu poznawczego związanego z wartościami (a więc dobro/zło; prawo każdego człowieka/niektórych ludzi do życia; prawa człowieka/prawa silniejszego?)
 • zjawisko eliminowania niektórych wartości z życia społecznego (a więc czy np. tradycja, patriotyzm, naród, rodzina są jeszcze wartościami?)
 • zjawisko laicyzacji życia społecznego (a więc ograniczanie roli/eliminowanie/zwalczanie religijności)

W tym kontekście organizowana konferencja ma na celu prezentację poglądów na temat miejsca i roli wartości w całokształcie zdrowego życia człowieka, omówienie zagrożeń i nadziei związanych z dokonującymi się zmianami w sferze wartości, wymianę doświadczeń z prac badawczych nad rolą wartości w szkoleniu specjalistów i konstruowaniu programów profilaktycznych oraz prezentację dobrych praktyk w tym zakresie. Szczegółowej analizie chcemy poddać zarówno procedury szkolenia i certyfikowania specjalistów, jak i realizowane przedsięwzięcia i programy profilaktyczne.

Tradycyjnie już konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy badaczy i praktyków z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, duszpasterstwa, filozofii, prawa, nauk medycznych itd.

Obrady plenarne i praca w sekcjach będą koncentrować się wokół następujących bloków tematycznych:

 • Rola wartości we współczesnym społeczeństwie oraz w różnych grupach wiekowych
 • Etyczne aspekty szkolenia specjalistów z zakresu profilaktyki
 • Kodeks etyczny specjalisty z zakresu profilaktyki
 • Miejsce i rola wartości w programach profilaktycznych
 • Ewaluacja programów profilaktycznych
 • Dobre praktyki w przywracaniu wartości wychowaniu i profilaktyce

W ramach Konferencji zrealizowane zostaną:

 • Sesje plenarne z referatami
 • Sesje tematyczne z doniesieniami z badań
 • Sesja plakatowa
 • Sesja warsztatowa
 • Sesja studenckich kół naukowych
 • Panel ekspertów (teoretycy i praktycy)

Pełne teksty wszystkich streszczeń i wybranych wystąpień zamieszczone zostaną na stronie Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej WPiP WSEI. Pozytywnie zrecenzowane prace opublikowane zostaną w monografii naukowej.

Prosimy o zgłoszenia udziału w Konferencji drogą elektroniczną na stronie ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY lub poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej na adres: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, z dopiskiem na kopercie: Konferencja „PRZYSZŁOŚĆ PROFESJONALNEJ PROFILAKTYKI W ŚWIECIE ZAGUBIONYCH WARTOŚCI”. Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do 15 lutego 2018.

Opłata konferencyjna w zależności od terminu wpłaty wynosi:

 • udział czynny: wpłata do 15.02.2018 - 350 zł
 • udział czynny: wpłata do 15.03.2018 - 400 zł
 • udział czynny: wpłata po 15.04.2018 - 450 zł
 • udział bierny - 100 zł
 • absolwenci: udział czynny: 150 zł
 • absolwenci: udział bierny: 50 zł

Uczestnikom zapewniamy - w ramach opłaty konferencyjnej – udział w warsztatach oraz otrzymanie: materiałów konferencyjnych, wydanej po konferencji monografii naukowej oraz wyżywienie (bufet kawowy, obiad).

         Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto:

Bank BRE o/Lublin 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026

 Komitet Naukowy Konferencji

 • Prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś (WSEI w Lublinie) – przewodniczący
 • Ks. prof. dr Marek Dziewiecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Henryk Gasiul (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Petro Husak (Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku)
 • Prof. dr hab. Mirosław Jarosz (WSEI w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Wiesław Kowalski (WSEI)
 • Prof. dr hab. Anton Lisnik (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku)
 • Prof. dr hab. Lidia Łysiuk (WSEI w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Maria Luisa de Natale (Uniwersytet Katolicki w Mediolanie)
 • Dr Andrzej Margasiński (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
 • Prof. dr hab. Iwona Niewiadomska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Ostaszewski (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Barbara Pilecka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Jacek Pyżalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Mieczysław Radochoński (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie)
 • Prof. dr hab. Maria Ryś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Józef Stachyra (UMCS w Lublinie)
 • Ks. prof. dr hab. Marian Stepulak (WSEI w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Stanisława Steuden (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Dorota Turska (UMCS w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Jan Tylka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Stanislav Vojtko (Instytut Rodziny w Bratysławie)

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • Dr Wiesław Poleszak - przewodniczący
 • Dr Monika Baryła-Matejczuk - z-ca przewodniczącego
 • Dr Marta Pawelec - członek
 • Ks. dr Jacek Łukasiewicz - członek
 • Mgr Małgorzata Gonet – sekretarz

Dodatkowych informacji udziela:

Mgr Małgorzata Gonet: tel. 081 749-32-12 , e-mail: malgorzata.gonet@wsei.lublin.pl

Dr Monika Baryła-Matejczuk: tel. 516-156-161; e-mail: monika.baryla@wsei.lublin.pl

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.