Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Termin: 19 kwietnia 2018 r.

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Cel konferencji:

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego należy do podstawowych zadań państwa. W celu efektywnego realizowania zadań państwo przekazało pewną samodzielność w tym zakresie gminom i powiatom. Działanie to jest uzasadnione przede wszystkim ze względu na fakt, iż jako jednostki będące najbliżej problemów lokalnych są w stanie zlokalizować i rozpoznać wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyka  dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.  W praktyce oznacza to konieczność współpracy organów i instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego. Zasadna jest zatem analiza relacji występujących między instytucjami a organami, także wskazanie na mechanizm zarządzania bezpieczeństwem publicznym oraz podjęcia próby oceny jej efektywności.

Rola jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest ściśle związana z uwarunkowaniami występującymi na danym terenie, warunkując zakres i formy współpracy między podmiotami mającymi kompetencje w tym zakresie.

Celem konferencji jest wskazanie na rolę jaką pełnią jednostki samorządu terytorialnego  w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, z uwzględnieniem szczególnej roli zarządzania bezpieczeństwem publicznym w tym procesie. 

Organizatorzy:

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej – Katedra Prawa i Administracji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej  - Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Polski Instytut Cyberbezpieczeństwa 

Rada Naukowa

 • prof. zw. dr hab. Kazimierz Rajchel
 • Prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Fehler
 • Prof. dr hab. Bogdan Michailiuk
 • Prof. dr hab. Andrzej Piczywok
 • Prof. dr hab. Katarzyna Popik
 • Dr hab. Kinga  Machowicz
 • Dr Krzysztof Gawkowski
 • Dr Mariusz Paździor
 • Dr Justyna Trubalska
 • Dr Łukasz Wojciechowski

Komitet organizacyjny:

 • Dr Krzysztof Gawkowski – UTH
 • Dr Mariusz Paździor - WSEI
 • Dr Justyna Trubalska - WSEI
 • Dr Łukasz Wojciechowski - WSEI
 • Dr Jarosław Czerw - WSEI
 • Dr Piotr Makarzec - WSEI
 • Dr Agnieszka Żywicka -  WSEI

Proponowane obszary tematyczne:

1. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa w samorządzie terytorialnym.
2. Bezpieczeństwo społeczności lokalnej i bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym.
3. Uwarunkowania bezpieczeństwa w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (na różnych szczeblach - gmina, powiat, województwo).
4. Zarządzanie kryzysowe w administracji samorządowej.
5. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w samorządzie terytorialnym.
6. Zadania samorządu terytorialnego związane z RODO.
7. Straże gminne (miejskie) w systemie bezpieczeństwa lokalnego.
8. Współpraca instytucji samorządowych ze służbami mundurowymi i innymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa.
9. Prawo miejscowe w systemie bezpieczeństwa państwa.
10. Przestępczość w miastach, gminach, powiatach.

Warunki udziału w konferencji:

 1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail konferencjabezpieczenstwo@wsei.lublin.pl i uiszczenie opłaty konferencyjnej.
 2. Przesłanie oświadczenia dla autorów (druki oświadczeń i wymogi redakcyjne zostaną przesłane autorom drogą mailową).

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji bez noclegów, materiały konferencyjne, serwis kawowy w przerwach i lunch, wygłoszenie i opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji i wynosi:

 • 250 zł - w przypadku wpłaty do 31.03.2018 r.
 • 300 zł - wpłaty w kwietniu
 • 150 zł – dla doktorantów w przypadku wpłaty do 31.03.2018 r.
 • 200 zł -  dla doktorantów w przypadku wpłaty w kwietniu
 • 100 zł – udział bierny w konferencji (bez wygłoszenia i publikowania referatu)

Organizatorzy planują również panel przeznaczony dla studentów. Warunkiem wzięcia udziału w panelu jest przesłanie i otrzymanie akceptacji treści wystąpienia do 15 kwietnia 2018 r. Opłata dla studentów wynosi 50 zł i obejmuje: udział w konferencji bez noclegów, materiały konferencyjne, serwis kawowy w przerwach i lunch, wygłoszenie referatu. Autorzy wybranych referatów zostaną zaproszeni do opublikowania swoich tekstów w recenzowanej publikacji.

Ponadto:

 1. Organizatorzy zastrzegają wybór referatów do wygłoszenia podczas programu konferencji, natomiast wszystkie nadesłane teksty, które otrzymają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w monografii.
 2. Istnieje możliwość opublikowania tekstu w monografii bez udziału w konferencji. Opłata za publikację wynosi - 150 zł. Warunkiem opublikowania tekstu jest pozytywna recenzja.

Opłatę konferencyjną z informacją w tytule: „Konferencja Bezpieczeństwo Samorząd 19.04.2018, imię i nazwisko uczestnika”  należy przelać na konto:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin

Numer konta: 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026

Ważne terminy:

1)       31 marca 2018 r. – nadsyłanie zgłoszeń udziału w konferencji (formularz zgłoszeniowy w załączeniu), na adres e-mail: konferencjabezpieczenstwo@wsei.lublin.pl

2)      7 kwietnia 2018 r. – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej

3)     15 kwietnia 2018 r. – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów przeznaczonych do publikacji na adres e-mail: konferencjabezpieczenstwo@wsei.lublin.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.