Złoty Certyfikat Uczelni Liderów i Wyróżnienie dla WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz szósty została laureatem ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych i otrzymała tytuł „Uczelnia Liderów 2017” ze Specjalnym Wyróżnieniem.

14 czerwca 2017 roku w Sali lustrzanej im. Marii Curie Skłodowskiej Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów „Uczelnia Liderów”, w kolejnej edycji Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego po raz szósty wyróżniła Wyższa Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie Złotym Certyfikatem „Uczelnia Liderów 2017” oraz po raz kolejny Wyróżnieniem Specjalnym Zarządu Fundacji Rozwoju i Szkolnictwa Wyższego przyznawanym  uczelniom, które wykazały największy progres w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej studentów i współpracy z otoczeniem społecznym od poprzedniego postępowania certyfikacyjnego.

Certyfikaty Uczelnia Liderów trafiły do  22 szkół wyższych, które - w opinii komisji certyfikacyjnej - starają się kształcić liderów (absolwentów kreatywnych, innowacyjnych, twórczych), wyróżniają się na tle innych uczelni jako inwestujące w kształcenie dla rynku pracy i otoczenia gospodarczego, aktywnie współpracują z otoczeniem społecznym, w tym otoczeniem międzynarodowym, w sposób szczególny dbają o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowują ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, starają się wcielać w życie idee uczelni przedsiębiorczej i społecznie odpowiedzialnej oraz inwestuje w innowacje edukacyjne .

W imieniu WSEI statuetkę oraz certyfikaty „Uczelnia Liderów” odebrał dr inż. Robert Pietrzyk, Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki.

Recenzenci Programu "Uczelni Liderów" zwrócili uwagę na wdrażany w uczelni model zarządzania, który przekłada się na wysoką pozycję naukową i dydaktyczną Szkoły, która wyróżnia się na rynku edukacyjnym licznymi innowacjami dydaktycznymi, prostudencką atmosferą, rozbudowanym modułem zajęć praktycznych uzupełniających tok studiów, aktywną działalność naukowo-badawczą na światowym poziomie oraz  silną orientację praktyczną studiów, jak również szeroką i wieloobszarową współpracą z otoczeniem społecznym. Wdrażane w Uczelni rozwiązania dydaktyczne, które uzyskują najwyższe, wręcz entuzjastyczne oceny recenzentów, mają charakter trwały i systemowy oraz są stale rozbudowywane i uzupełniane o nowe elementy, atrakcyjne i wartościowe z punktu widzenia potrzeb

Studentów. Doceniono również działalność uczelnianego Biura Karier, m.in. usługi w zakresie pośrednictwa pracy, określania optymalnej ścieżki zawodowej, a także współpracę ze środowiskiem społeczno – gospodarczym mającą ułatwić poszukiwanie i znalezienie pracy.  

Wszystko to w pełni uzasadnia przyznanie Uczelni Złotego Certyfikatu „Uczelnia Liderów”.

Jesteśmy przekonani, że Certyfikat uzyskany przez Uczelnię w Konkursie „Uczelnia Liderów” pozwoli przyszłym kandydatom  na studia dokonać odpowiedniego wyboru atrakcyjnej oferty dydaktycznej w Uczelni godnej zaufania, będącej akademicką wizytówką Lublina i  mającej  szansę stać się ośrodkiem edukacyjnym rangi międzynarodowej. 

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.