Akredytacja na kierunku Psychologia

Predictive Solutions udzielił akredytacji na rok akademicki 2017/2018 dla kursu:

Statystyka w psychologii.

Kurs prowadzony jest na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (kierunek: Psychologia)   na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przez dr Grzegorza Katę i obejmuje 25 godzin ćwiczeń praktycznych z programem IBM SPSS Statistics.

Zgodnie z Regulaminem Systemu Akredytacji i Certyfikacji Predictive Solutions wszyscy studenci uczestniczący w akredytowanych zajęciach, po ich zaliczeniu z oceną co najmniej dobrą, uzyskają certyfikat SPSS technology junior expert w zakresie:

1. Podstawowe konwencje pracy z programem.

2. Język poleceń.

3. Operacje na plikach danych, zarządzanie zbiorami danych, operacje na zmiennych.

4. Okno raportów.

5. Elementy analizy statystycznej: opis statystyczny (częstości, statystyki opisowe, eksploracja, tabele krzyżowe, statystyki ilorazowe), testy t (dla prób niezależnych, dla prób zależnych, jednoczynnikowa ANOVA), korelacje parami, regresja liniowa, estymacja krzywej, szacowanie wag; testy nieparametryczne (chi-kwadrat, serii, K-S dla jednej próby, dwie próby niezależne, K prób niezależnych, dwie próby zależne, K prób zależnych).

 

Predictive Solutions Sp. z o.o. (dawniej pod szyldem SPSS Polska) - od 25 lat wspiera w zwiększaniu efektywności działań poprzez wykorzystanie analizy danych, pomaga wykorzystywać dane i technologie analityczne, by spojrzeć w przyszłość i podejmować najlepsze decyzje.

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.