Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

O centrum

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji prowadzi szeroką współpracę międzynarodową z wieloma instytucjami i szkołami wyższymi z całej Europy. Współpraca ta dotyczy realizacji projektów badawczych związanych z rozwojem zasobów ludzkich, innowacyjnymi formami kształcenia i szkolenia, a także staży, wymiany pracowników i studentów.

Partnerzy zagraniczni, z którymi WSEI prowadzi współpracę to m.in.:

Uczelnie:

Instytucje publiczne:

Przedsiębiorstwa:

Organizacje pozarządowe:

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie aktywnie uczestniczy w Programie Erasmus+, Horyzont 2020, Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców (EYE), Europejski Program Na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) oraz korzysta z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Uczelnia prowadzi wymianę studentów, umożliwiając realizację części studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich. Są one traktowane jako część programu studiów WSEI. Osoby wyjeżdżające zachowują status studenta i wszelkie związane z tym prawa, w tym uprawnienia do otrzymywania stypendiów naukowych i socjalnych. Zaliczenie semestru odbywa się dzięki systemowi punktowemu ECTS (European Credit Transfer System). Studenci nie ponoszą opłat za studia w uczelni partnerskiej i otrzymują stypendium przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów podróży i utrzymania za granicą.

WSEI umożliwia realizację praktyk w instytucjach, firmach i organizacjach spoza kraju. Studenci mają możliwość uzyskania z Programu Erasmus+Funduszu Stypendialnego
i Szkoleniowego
 stypendium na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą.

Uczelnia prowadzi wymianę pracowników uczelni obejmującą m.in. wizyty nauczycieli akademickich w uczelniach zagranicznych, w trakcie których pracownicy WSEI prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów uczelni partnerskich.

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.