Dla mediów

Informacje o Uczelni

Wydarzenia

 • Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 

  11 października 2016 roku odbędzie się 16. Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Uroczystość rozpocznie się o godz. 13:00 w Auli E w siedzibie Uczelni.

  W uroczystości udział weźmie Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup prof. dr hab. Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.

  W trakcie uroczystości zaproszeni goście wysłuchają przemówienia inauguracyjnego JM Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, dr hab. Mirosława J. Jarosza prof. nadzw. WSEI. Odbędzie się też uroczysta immatrykulacja studentów I roku oraz uczniów I klasy Akademickiego Liceum Mistrzostwa  Sportowego.

  Podczas Inauguracji Roku Akademickiego zostaną wręczone odznaczenia państwowe dla Pracowników WSEI za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Wręczone zostaną również nagrody i dyplomy absolwentom, którzy w roku akademickim 2015/2016 uzyskali wysokie średnie.

  Wykład inauguracyjny zatytułowany "Nauka i nauczanie w erze big data i social media" wygłosi dr hab. Andrzej Cwynar.

  Uroczystość uświetni recital  Anny Mikołajczyk-Niewiedział – sopran przy akompaniamencie Roberta  Morawskiego – fortepian.


 • Msza Święta z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017

  Msza Święta z okazji inauguracji roku akademickiego 2016/2017 odbyła się w Archikatedrze Lubelskiej dnia 6 października o godz. 10.00. We Mszy Świętej uczestniczyli profesorowie, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

  Mszy Świętej przewodniczył Jego Ekscelencja Metropolita Lubelski ks. Arcybiskup prof. dr hab. Stanisław Budzik.


 • Uroczyste Wręczenie Dyplpmów

  W roku akademickim 2015/2016 w  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie studiowało  ponad 7500 studentów, a jej mury opuściło ponad 2000 studentów - 1100 absolwentów studiów pierwszego stopnia, ponad 800 absolwentów studiów drugiego stopnia oraz  ponad 200 absolwentów studiów podyplomowych.

  W dniu 16 września 2016 roku w odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów. Uroczystość poprowadziła Pani Prodziekan dr hab. Katarzyna Popik, Prof. nadzw. WSEI. Swoje słowa do absolwentów skierował Prorektor ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia dr Michał Jarmuł, Prof. WSEI dziękując za wspólną pracę. Wygłosił również wykład na temat perspektyw zawodowych w odniesieniu do krajowego i lokalnego rynku pracy.

  • Oprócz dyplomów ukończenia studiów wyróżnieni  Absolwenci  otrzymali  dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce oraz zaangażowanie w życie Uczelni.

   

 • Absolwenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na tle innych lubelskich uczelni.

  Według ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów  szkół wyższych (ELA), prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, absolwenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie najszybciej, spośród absolwentów wszystkich uczelni w woj. lubelskim znajdują pracę.

  Absolwenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji  w Lublinie znajdują w najkorzystniejszej sytuacji na lubelskim rynku pracy w porównaniu z absolwentami innych lubelskich uczelni. W roku akademickim 2014 liczba absolwentów naszej Uczelni wyniosła 1954 osoby (w tym 955 absolwentów studiów pierwszego stopnia  i 999 absolwentów studiów drugiego stopnia) W rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowanych było 1791  naszych absolwentów  z roku 2014, jest to  92,9 %. Wskazuje to, że tylko co 7-8 absolwent nie posiada stałego zatrudnienia.

  Ponadto porównując wskaźnik wynagrodzeń wśród absolwentów studiów na  lubelskich uczelniach, należy stwierdzić, że w najlepszej sytuacji ponownie są Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

  Źródło: Ekonomiczne Aspekty Losów Absolwentów, Studia pierwszego stopnia

   

  PL

  KUL

  UMCS

  UM

  UP

  WSEI

  Liczba absolwentów uczelni

  1480

  1653

  2611

  377

  1443

  955

  Procent absolwentów obecnych w rejestrach ZUS

  62,3

  36,2

  36,8

  44,6

  59,9

  90,4

  Względny wskaźnik bezrobocia

  0,32

  0,34

  0,37

  0,3

  0,65

  0,93

  Względny wskaźnik zarobków

  0,51

  0,46

  0,43

  0,48

  0,42

  0,73

   

  Źródło: Ekonomiczne Aspekty Losów Absolwentów, Studia drugiego stopnia

   

  PL

  KUL

  UMCS

  UM

  UP

  WSEI

  Liczba absolwentów uczelni

  1352

  1701

  2846

  295

  1037

  999

  Procent absolwentów obecnych w rejestrach ZUS

  94

  87,8

  87,8

  94,2

  85,4

  92,9

  Względny wskaźnik bezrobocia

  1,13

  1,59

  1,45

  0,8

  2,03

  1,07

  Względny wskaźnik zarobków

  0,78

  0,48

  0,53

  0,66

  0,44

  0,71

   

 • czerwiec - lipiec 2016 - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała z Ministerstwa Zdrowia dofinansowanie do dwóch projektów „Kompetencje zamawiane pielęgniarek w WSEI w Lublinie” skierowany do 350 studentów kierunku Pielęgniarstwa, zarówno obecnych, jak i dopiero rozpoczynających kształcenie na kierunku w latach przyszłych i „Bezpłatne kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych” skierowany do 540 pielęgniarek i położnych posiadających prawo wykonywania zawodu. Projekt realizowany będzie na terenie woj. lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Otrzymała również dofinansowanie z NCBiR na realizację projektu „Nowa jakość kształcenia – program staży w ramach podnoszenia kompetencji studentów pielęgniarstwa WSEI w Lublinie, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa” skierowany  do 64 studentów III roku Pielęgniarstwa.

 

 • 13.05.2016 - dr hab. Tomasz Wołowiec  prof. nadzw. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie  został  powołany w skład Rady Naukowej Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie w kadencji 2016-2020. Do zadań Rady należą badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa respektująca paradygmaty nauk o bezpieczeństwie poprze m.in. publikacje, uczestniczenie w dyskusjach naukowych, kształcenie studentów i doktorantów.

 

Wyróżnienia

 • 05.07.2016 –  W siedzibie Polskiej Akademii Nauk odbyła się Gala Finałowa  podsumowująca VI edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego po raz kolejny wyróżniła Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie Certyfikatem „Uczelnia Liderów 2016” ze Specjalnym Wyróżnieniem Zarządu Fundacji Rozwoju i Szkolnictwa Wyższego. Recenzenci Programu "Uczelni Liderów" podkreślili jakość kształcenia Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, innowacyjność oferty dydaktycznej, kreatywność, prostudencką postawę kadry, aktywną działalność naukowo-badawczą na światowym poziomie oraz  silną orientację praktyczną studiów. Wszystko to w pełni uzasadnia przyznanie Uczelni certyfikatu „Uczelnia Liderów”.
 • 06.2016 - Certyfikaty „Wiarygodna Szkoła” oraz „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” na rok akademicki 2016/2017 przyznane.Certyfikaty zostały przyznane w XII edycji ogólnopolskiego programu certyfikacji uczelni „Wiarygodna Szkoła” oraz V edycji programu certyfikacji znakiem „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”, realizowanych przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania.
 • 01.2016 - uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego działającego przy Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Planowane konferencje i spotkania

 • 17.10.2016. – FORUM EKSPORTU 2016

  17 październik 2016 r. o godzinie 09:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji odbędzie się Forum Eksportu pt.  „Eksport jako podstawowy fundament rozwoju ekonomicznego Polski”. Organizatorami są Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji oraz Prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w Forum jest bezpłatny.

   

 • 09.11.2016. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "PEDAGOGIKA FROEBLA-WYZWANIEM DLA NAUCZYCIELI, SZANSĄ DLA DZIECI"

Logo WSEI - Corel pobierz

Logo WSEI - jpg pobierz

Logo WSEI - png pobierz

Raport Kanclerza WSEI o stanie Uczelni na Inaugurację 2014/15 pobierz

Zdjęcia Uczelni pobierz

Kontakt

mgr inż. Leszek Gońka
Dyrektor Centrum Promocji i Rekrutacji

email: leszek.gonka@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 33
poniedziałek-piątek
8.00-16.00
 


mgr Sylwia Szymańska
Zastępca Dyrektora ds. Promocji i Rekrutacji
email:sylwia.szymanska@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 33

poniedziałek-piatek
8.00-16.00
  mgr Kamil Tokarz
Asystent ds. Public Relations i Social Media

email: kamil.tokarz@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 52
poniedziałek-piątek
8.00-16.00
mgr Paulina Kamińska
Specjalista ds. marketingu
email: paulina.kaminska@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 52
poniedziałek-piątek
8.00-16.00
powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.