Kierunki

Specjalności

Finanse i rachunkowość – studia I stopnia

specjalność: Finanse publiczne i skarbowość

Perspektywy zawodowe
Absolwent specjalności „Finanse publiczne i skarbowość” jest przygotowany do pełnienia funkcji związanych z kształtowaniem sektora finansów publicznych i dbania o jego kondycję. Specjalność jest odpowiedzią na wydarzenia ostatnich lat, m.in. globalny kryzys rozpoczęty w 2007 r., który cały czas dokucza wielu gospodarkom wraz z jednym z jego przejawów, ale także jedną z kluczowych przyczyn kolejnych odsłon kryzysu – kryzysem zadłużenia. To właśnie rosnące i trudne do obsługi zobowiązania – także publiczne – świadczą o zapotrzebowaniu na profesjonalistów posiadający rzetelną wiedzę na temat finansów publicznych, popartą konkretnymi umiejętnościami i kompetencjami. Specjalność „Finanse publiczne i skarbowość” przygotowuje fachowców w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej wyposażonych w adekwatną wiedzę, umiejętności i kompetencje, zwłaszcza w odniesieniu do aparatu skarbowego. Wiedza i umiejętności absolwentów dotyczą przede wszystkim istoty i zasad działania jednostek sektora finansów publicznych, poboru podatków i dystrybucji środków publicznych, projektowania danin publicznych i ich oddziaływania na sferę gospodarczą i społeczną, konstruowania i realizowania budżetów odnoszących się do środków publicznych i dyscypliny obowiązującej w dziedzinie gospodarowana nimi. Absolwenci tej specjalności mogą zostać zatrudnieni zarówno w urzędach i agencjach administracji rządowej, jak i w jednostkach samorządu terytorialnego (urzędy miast, gmin, starostwa, urzędy wojewódzkie itp.) oraz w urzędach i izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, urzędach i izbach celnych, instytucjach kontrolnych (np. NIK, regionalne izby obrachunkowe).

 moduł Finanase i skarbowość

 

specjalność: Finanse w logistyce

Perspektywy zawodowe
Absolwent specjalności „Finanse w logistyce” posiada dwojakiego rodzaju umiejętności i kompetencje – finansowe i logistyczne. Dzięki temu absolwenci tej specjalności mają przewagę na rynku pracy. Branża logistyczna rozwija się obecnie niezwykle dynamicznie, co stwarza większe możliwości zatrudnienia w tym sektorze. Jednocześnie jest to branża, w której wiedza i umiejętności w dziedzinie zagadnień finansowych są pożądane i wysoko cenione, np. w zakresie optymalizacji stanów magazynowych czy kontrolowania ryzyka. Absolwenci tej specjalności mogą otrzymać zatrudnienie m.in. w międzynarodowych i krajowych przedsiębiorstwach produkcyjnych, korporacjach, przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych, spedycyjnych i różnego rodzaju jednostkach projektowych zajmujących się zastosowaniem finansów w logistyce na stanowiskach związanych z zarządzaniem kosztami, kapitałem, zasobami ludzkimi, ale także na stanowiskach konsultantów i ekspertów ds. logistyki w przedsiębiorstwie, logistyki produkcji sprzedaży i dystrybucji.

moduł Finanase w logistyce

 

specjalność: Doradztwo inwestycyjne

Perspektywy zawodowe
Absolwent specjalności „Doradztwo inwestycyjne” posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w środowisku typowym dla rynków finansowych oraz fachową wiedzę na temat właściwości szerokiego wachlarza instrumentów finansowych. Potrafi także umiejętnie dobierać te instrumenty w pakiety o korzystnych parametrach, uwzględniając oczekiwania różnych grup interesów. Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie zarówno w wyspecjalizowanych podmiotach rynków finansowych (np. domy maklerskie, firmy pośrednictwa finansowego, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, banki komercyjne), ale także jako analitycy finansowi pracujący w działach finansowych przedsiębiorstw a także w firmach konsultingowych. Specjalność ta daje możliwość podjęcia pracy m.in. w zawodzie maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego (po zdobyciu – w ramach dalszego kształcenia – niezbędnych uprawnień) oraz analityka finansowego.

moduł Doradztwo inwestycyjne

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.