Lubelski Festiwal Nauki

Od 2013 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest współorganizatorem Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Festiwal odbywa się w formie projektowej. Projekty z naszej Uczelni są realizowane w budynku Uczelni.

Głównym adresatem projektów jest młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna i dorośli ale przewidujemy również możliwość przygotowania kilku projektów dla dzieci ze szkół podstawowych.

Lubelski Festiwal Nauki stanowi doskonałą okazję do popularyzowania naszej Uczelni, dorobku pracowników, bazy dydaktycznej i nowoczesnego wyposażenia w szerokich kręgach odbiorców. W 2016 r. Festiwal organizowany był po raz trzynasty i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Lubelszczyzny.