Biblioteka online

>>>> Biblioteka Online <<<<

Z Biblioteki WSEI można korzystać tylko po okazaniu legitymacji studenckiej.

W celu zalogowania się należy w Menu Głównym Biblioteki Online wybrać: „Moje konto”  wpisać Login oraz Hasło.

Loginto numer elektronicznej legitymacji studenckiej
Hasłoto numer PESEL studenta

Czytelnik, po zalogowaniu się w programie ma możliwość sprawdzenia stanu swojego konta czytelniczego oraz złożenia zamówienia.

W opcji programu „Szukaj" istnieje możliwość wyboru rodzajów wyszukiwania, np.: Proste, Złożone.

Można też w katalogach wyszukiwać według różnych kryteriów (indeksów), np. według:

AUTORA, TYTUŁU, HASŁA PRZEDMIOTOWEGO (czyli tematu).

Czytelnik może wypożyczyć łącznie 3 książki na okres 30 dni.

Zamówienie jest ważne 3 dni. W sytuacji braku dostępnych egzemplarzy danego tytułu, można zapisać się na listę oczekujących (zakładka: rezerwacja) – limit rezerwacji wynosi 3 egzemplarze.

Aby dokonać zamówienia należy wybrać opcję "Zamów" przy konkretnym egzemplarzu książki:

W razie konieczności przedłużenia okresu ważności zamówienia, należy wybrać konkretną, wytłuszczoną datę, a następnie opcję "Zamów":

 

Egzemplarz książki oznaczony CZERWONĄ KŁÓDKĄ  jest dostępny tylko na miejscu w Czytelni (są to egzemplarze z Księgozbioru Podręcznego).

W celu zamówienia egzemplarza podręcznego należy wynotować z elektronicznej karty książki następujące informacje: Nr Inwentarzowy, Sygnaturę = znak miejsca, Tytuł, Autor,  następnie należy zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza:

biblioteka online

Aby dokonać rezerwacji książki, w przypadku gdy wszystkie pozycje są wypożyczone/zamówione, należy wybrać opcję "Rezerwuj w tej filii".

Uwaga! Opcja rezerwacji jest nieaktywna, gdy na daną pozycje zapisze się trzecia osoba.

Czytelnik może tworzyć własne kolekcje (spisy bibliograficzne) dodając wybrane tytuły książek „Dodaj opis do koszyka” (jak poniżej). 

Uwaga!  Nie jest to opcja zamawiania książki.  Dana lista nie jest widoczna dla bibliotekarza.

Po zakończeniu pracy prosimy o wylogowanie się z indywidualnego konta (prawy górny róg strony - „Wyloguj się").

Uwaga! Do przeszukiwania katalogów nie jest wymagane logowanie się na indywidualne konto.

>>>> Biblioteka Online <<<<