O uczelni

Wykaz czasopism prenumerowanych w bibliotece WSEI

 • Administrator
 • ADR-Arbitraż i Mediacja (wersja online)
 • Autobusy (wersja tradycyjna i online)
 • Monitor Podatkowy (wersja online)
 • Monitor Prawniczy (wersja online)
 • Monitor Prawa Handlowego (wersja online)
 • Monitor Prawa Pracy (wersja online)
 • Na Ratunek
 • Prawo Mediów Elektronicznych (wersja online)
 • Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 • Baza elektroniczna online System Informacji Prawnej Legalis
 • Baza elektroniczna online Czytelnia czasopism online Wydawnictwa INFOR
 • Baza elektroniczna online czasopism w języku angielskim EBSCO – PsycARTICLES,
 • Baza elektroniczna online czasopism w języku angielskim EBSCOhost,
 • Baza elektroniczna online czasopism naukowych i fachowych  ARIANTA
 • Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Charaktery
 • CHIP
 • Chowanna
 • Ciężarówki i Autobusy
 • Computerworld. Polska
 • Controling i Rachunkowość Zarządcza (wersja tradycyjna i online)
 • Drogownictwo
 • E–Mentor (wersja tradycyjna i online)
 • Edukacja. Kwartalnik Instytutu Badań Edukacyjnych
 • Edukacja Dorosłych
 • Edukacja Prawnicza (wersja online)
 • Edukacja Ustawiczna Dorosłych (wersja online)
 • Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
 • Ekonomista
 • Eksploatacja i Niezawodność
 • Europejski Przegląd Sądowy
 • Finansowanie Nieruchomości
 • Glosa. Prawo Gospodarcze
 • Gospodarka Materiałowa & Logistyka
 • Handel Wewnętrzny
 • Harvard Business Review. Polska
 • Informacja w Administracji Publicznej (wersja online)
 • Infrastruktura Transportu
 • Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (wersja online)
 • Iustitia (wersja online)
 • Journal of Counseling Psychology
 • Komunikacja Publiczna
 • Kultura i Edukacja
 • Kwartalnik Pedagogiczny
 • Logistyka
 • Logistyka a Jakość
 • Logistyka i Transport
 • Logistyka Odzysku (wersja tradycyjna i online)
 • Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 • MBA. Management and Business Administration. Central Europe
 • Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 • Marketing i Rynek
 • Marketing w Praktyce
 • Mechanik
 • Medycyna Paliatywna w Praktyce
 • Mieszkanie i Wspólnota
 • Nauczyciel i Szkoła
 • Networld
 • Niepełnosprawność
 • Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 • Nieruchomości (wersja tradycyjna i online)
 • Nowa Szkoła
 • Opieka Okołooperacyjna
 • Organizacja i Kierowanie
 • Oświata i Wychowanie
 • Outsourcing&More
 • Państwo i Prawo
 • PCWorld
 • Pedagogika Pracy
 • Personel i Zarządzanie (wersja tradycyjna i online)
 • Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 • Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 • Pielęgniarstwo Polskie
 • Pielęgniarstwo XXI wieku
 • Pojazdy Szynowe
 • Policja
 • Polskie Drogi
 • Położna. Nauka i Praktyka
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej (wersja tradycyjna i online)
 • Postępy Neonatologii
 • Postępy Żywienia Klinicznego
 • Praca i Zdrowie
 • Praca Socjalna
 • Praktyczna Rehabilitacja i Fizjoterapia
 • Prawo Europejskie w Praktyce
 • Prawo w Służbie Zdrowia
 • Prawo Zamówień Publicznych (wersja online)
 • Problemy Pielęgniarstwa
 • Problemy Wczesnej Edukacji
 • Prokuratura i Prawo (wersja online)
 • Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Przegląd Komunikacyjny
 • Przegląd Mechaniczny
 • Przegląd Medyczny
 • Przegląd Organizacji
 • Problemy Pielęgniarstwa
 • Przegląd Policyjny
 • Przegląd Prawa Handlowego
 • Przegląd Psychologiczny
 • Przegląd Sejmowy
 • Psychologia Dziś
 • Psychologia Społeczna
 • Psychologia w Praktyce (wersja tradycyjna i online)
 • Psychologia w Szkole
 • Psychoterapia
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość Budżetowa (wersja tradycyjna i online)
 • Resocjalizacja Polska
 • Rocznik Andragogiczny
 • Rocznik Pedagogiczny
 • Ruch Pedagogiczny
 • Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (wersja online)
 • Rynek Kolejowy
 • Rynki Zagraniczne
 • Samochody Specjalne
 • Samorząd Terytorialny
 • Służba Zdrowia
 • Studia Ekonomiczne
 • Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Studia Pedagogiczne
 • Świat Nieruchomości
 • Technika Transportu Szynowego
 • Terapia
 • Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja
 • Transport Miejski i Regionalny
 • Transport Polski
 • Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
 • Transport Samochodowy
 • Transport Szynowy
 • Transport. Technika Motoryzacyjna
 • Wiedza Obronna
 • Wired
 • Wspólnoty Europejskie
 • Wychowanie na Co Dzień
 • Wychowawca
 • Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (wersja online)
 • Zakażenia
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej
 • Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
 • Życie Szkoły

Dzienniki i tygodniki:

 • Dziennik – Gazeta Prawna (wersja tradycyjna i online)
 • Dziennik Wschodni
 • Gazeta Wyborcza
 • Kurier Lubelski
 • Newsweek
 • Puls Biznesu
 • Rzeczpospolita
 • Wprost

 

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.