O uczelni

Centrum Języków Obcych

telc

1. Skąd pochodzi nazwa telc?
TELC to akronim, pierwsze litery wyrażenia tworzą powszechnie znaną na całym świecie nazwę certyfikatów językowych – The European Language Certificates.

2. Czym jest CEFR?
Egzaminy telc powstają w oparciu o Europejski Opis Kształcenia Językowego –Common European Framework of Reference /CEFR/ Rady Europy.
CEFR jest system opisu kompetencji językowych. Standaryzuje umiejętności czytania, pisania, słuchania i mówienia w każdym języku. Skala obejmuje 6 poziomów tworzących 3 grupy:
A1 – A2 (Poziom Podstawowy)
B1 – B2 (Poziom Samodzielności)
C1 – C2 (Poziom Biegłości)

Szczegółowy opis biegłości językowej dostępny jest na:
https://www.telc.net/en/candidates/cefr-levels.html#t=5
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poziom_bieg%C5%82o%C5%9Bci_j%C4%99zykowej

3. Z jakich języków i jakie certyfikaty oferuje telc?
Certyfikaty można uzyskać z jedenastu języków. Egzaminy dostępne są na różnych poziomach zaawansowania: od A1 do C2. Egzaminy dotyczą języka ogólnego jak i specjalistycznego w tym biznesu, turystyki czy hotelarstwa.

4. Co sprawdzają egzaminy telc?
Egzaminy telc testują praktyczne umiejętności słuchania, czytania, pisania oraz komunikowania się.

5. Z ilu i jakich części składa się egzamin telc?
Egzaminy telc składają się z części pisemnej oraz ustnej. W części pisemnej ocenie poddana jest umiejętność czytania oraz słuchania. Należy także przedstawić krótką wypowiedź pisemną, najczęściej w postaci listu formalnego lub nieformalnego. Część ustna natomiast to rozmowa w danym języku.

6. Kto ocenia egzaminy telc?
Egzaminy administrowane przez organizację telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem sprawdzane są w części pisemnej egzaminu przez egzaminatorów telc GmbH w Niemczech. Część ustna natomiast oceniana jest przez licencjonowanych egzaminatorów autoryzowanych ośrodków przeprowadzających egzamin.

7. Dlaczego warto posiadać certyfikat telc?

  • jest powszechnie rozpoznawalnym dokumentem potwierdzającym poziom kompetencji językowych w organizacjach rządowych i pozarządowych działających na terenie Polski i Unii Europejskiej
  • jest respektowany przez większość instytucji edukacyjnych jak i uczelni wyższych w Polsce, często stanowi podstawę zaliczenia programu szkolenia z języka obcego
  • jest zgodny z  wymogami postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • jest powszechnym wymogiem podczas rekrutacji na wyższe uczelnie europejskie bądź  też podczas wymiany studenckiej w ramach programu ERASMUS
  • zwiększa szanse na zdobycie ciekawej, dobrze płatnej pracy w kraju jak i za granicą


8. Czy kurs przygotowujący do egzaminu telc jest konieczny?
Nie. Jednak stopień zdawalności jak i poziom ocen jest zdecydowanie większy wśród osób, które ukończyły takie szkolenie.

9. Gdzie można zapisać się na kurs przygotowujący do egzaminów językowych telc?
W chwili obecnej istnieje wiele możliwości wyboru. Kursy takie organizowane są w ośrodkach egzaminacyjnych telc jak i innych instytucjach oświatowych na terenie całego kraju.

10. Czy testy z lat ubiegłych są dostępne?
Testy z lat ubiegłych nie są udostępniane. Można jedynie korzystać z bezpłatnych testów modelowych dostępnych na stronie telc:
https://www.telc.net/en/candidates/exam-preparation.html

11. Z jakich materiałów należy korzystać przygotowując się do egzaminu telc?

  • podręczników kursowych wykorzystywanych na zajęciach w szkołach, uczelniach wyższych jak i szkołach językowych
  • materiałów uzupełniających oferowanych na stronie telc

https://www.telc.net/en/candidates/exam-preparation.html

12. Czy podczas egzaminu telc można korzystać ze słownika?
Kandydat może korzystać ze słownika wyłącznie przed egzaminem ustnym w czasie przeznaczonym na przygotowanie się do egzaminu. W czasie egzaminu pisemnego nie wolno korzystać ze słownika. Słowniki zapewnia centrum egzaminacyjne.

13. Czy mój nauczyciel może być moim egzaminatorem?
Nauczyciel nie może być egzaminatorem swojego ucznia.

14. Jak długo oczekuje się na dokument potwierdzający zdanie egzaminu?
Certyfikaty potwierdzające znajomość języka wraz z oceną z egzaminu wydawane są przez Centralne Biuro Egzaminacyjne w Niemczech. Telc zastrzega sobie okres 6-8 tygodni na dostarczenia certyfikatów od daty złożenia egzaminu.

15. Gdzie można odebrać certyfikat?
Certyfikat należy odebrać osobiście w siedzibie ośrodka egzaminacyjnego.

16. Jaki jest próg zdawalności?
Aby zdać egzamin telc należy uzyskać min. 60% z całej części pisemnej oraz min. 60% z części ustnej.

17. Czy można ponownie przystąpić do egzaminów telc i ile to kosztuje?
Egzaminy telc można zdawać ponownie. W przypadku niezdania jednej części egzaminu można przystąpić tylko do tej jednej poprawianej. Koszt egzaminu powtórkowego jest taki sam jak pierwszego egzaminu, bez względu na to, czy zdajemy cały egzamin, czy tylko część ustną, czy pisemną.

18. Czy można uzyskać duplikat certyfikatu, jeśli zostanie zgubiony oryginał?
Tak. Duplikat certyfikatu jest odpłatny. Czas oczekiwania na wydanie duplikatu 6 tygodni.

19. Co należy zabrać ze sobą na egzamin?
Tylko dokument tożsamości ze zdjęciem oraz ołówek.

Cennik egzaminów w roku akademickim 2015/2016 pobierz

Regulamin egzaminów TELC pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.