Szkoła pod patronatem WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w  Lublinie objęła patronatem wyróżniające się szkoły ponadgimnazjalne z regionu lubelskiego. Głównym celem patronatu jest wspieranie wszystkich inicjatyw Szkoły zmierzających do rozwoju i samorealizacji uczniów i nauczycieli oraz podejmowania wspólnych działań dla poszerzenia wiedzy, podnoszenia efektów kształcenia i zainteresowań młodych ludzi. Otwiera on  nowe perspektywy, które pozwalają  uczniom poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwiają dokonanie wyboru ścieżki zawodowej. 

Patronatem objęte są poszczególne klasy w Szkole, zgodnie z profilem kształcenia w WSEI.

W ramach „Szkoły pod patronatem” możliwe jest podjęcie ścisłej współpracy ze Szkołą przy pozyskiwaniu grantów w ramach projektów unijnych oraz wspólnym realizowaniu projektów.

Innymi wartościami wynikającymi z patronatu są:

  • dedykowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników WSEI z poszczególnych wydziałów.  Zajęcia odbywają się na terenie Uczelni oraz w siedzibie Szkoły.
  • wizyty studyjne w celu zapoznania się z laboratoriami naukowo-badawczymi i specyfiką zajęć na określonych kierunkach kształcenia
  • możliwość korzystania z doskonale wyposażonych laboratoriów
  • bezpłatne konsultacje naukowe
  • korzystanie z księgozbioru WSEI
  • współpraca ze studenckimi kołami naukowymi

Oprócz tego:

  • kandydaci na studia ze Szkoły objęci są programem ulg i bonifikat obowiązujących w danym roku na Uczelni'
  • kandydaci ze Szkoły zwolnieni są z uiszczenia opłaty wpisowej przy rekrutacji na studia w WSEI'
  • nauczyciele ze Szkoły zwolnieni są z uiszczenia opłaty wpisowej oraz objęci są bonifikatą 10% w opłacie za studia podyplomowe.

Obecnie Uczelnia podpisała umowy patronackie z:

Uczelnia kształci ludzi aktywnych i przedsiębiorczych. Naszym głównym celem jest wyposażenie absolwentów w umiejętności i kompetencje atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy. By lepiej przygotować przyszłych studentów do wejścia na rynek pracy, pomagamy już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej i  proponujemy różne formy wsparcia dla Uczniów.

Jeżeli chcą Państwo aby Państwa szkoła również została objęta patronatem lub interesują Państwa inne  formy współpracy dla szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy do kontaktu:

Leszek Gońka – Dyrektor Centrum Promocji i Rekrutacji
Tel. : 81 749 32 33, e-mail: leszek.gonka@wsei.lublin.pl

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.