Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne

Sylabusy dla kierunku zostały przeniesione na platformę e-learningową WSEI. Materiały dostępne są pod adresem: http://dl.wsei.lublin.pl/course/view.php?id=247 .

Dokumenty do obrony pracy dyplomowej

Karta obiegowa pobierz

Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej wyrażeniu zgody na wprowadzenie jej do bazy danych systemu antyplagiatowego pobierz

Podanie o dopuszczenie do obrony pobierz

Strona tytułowa pracy licencjackiej (Administracja) pobierz

Strona tytułowa pracy licencjackiej (Bezpieczeństwo Wewnętrzne) pobierz

Strona tytułowa pracy magisterskiej (2017) pobierz

Warunki przystapienia do obrony pobierz

Wymogi dotyczące prac dyplomowych pobierz

Zarządzenie Rektora WSEI w sprawie regulaminu pracy dyplomowej i trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego pobierz

Dokumenty dodatkowe

06.10.2017 Podanie o wpis warunkowy pobierz

10.04.2010 Oświadczenie woli dotyczące utraty indeksu, legitymacji pobierz

26.10.2010 Podanie o zmianę specjalności pobierz