„PROFESJONALNA KADRA. Kursy specjalistyczne oraz kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych”

PROFESJONALNA KADRA. Kursy specjalistyczne oraz kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych

Projekt jest realizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie w okresie od 01.04.2016 r. do 30.06.2018 r.  na podstawie umowy nr POWR.05.04.00-00-0057/15-00/2031/504 z Ministerstwem Zdrowia za wartej w dniu 23 maja 2016 r..

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych

 • Wartość projektu wynosi: 1 492 712,80 PLN i obejmuje dofinansowanie
 • ze środków europejskich w kwocie:  1 262 272,34 PLN
 • ze środków dotacji celowej w kwocie: 187 190,95 PLN
 • wkład własny w kwocie: 48 249,51 PLN   

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest podwyższenie lubuzyskane nowych kwalifikacji w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi pielęgniarek i położnych (700 osób tj.646 kobiet i 54 mężczyzn) z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego; umożliwiające rozwój ich kompetencji zawodowych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne i adaptację do zmieniających się uwarunkowań systemowych poprzez organizację kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych do VI.2018

UCZESTNIKAMI PROJEKTU mogą być osoby, spełniające następujące warunki:

 • 700 pielęgniarek i położnych (646K/54 M) dorosłych, zamieszkałych na terenie objętym wsparciem tj. woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i podlaskie.
 • pielęgniarki i położne posiadające prawo wykonywania zawodu zgodnie z Dz.U z 2017 r, poz. 1435, charakteryzujące się wysoką motywacją do pogłębienia wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kształceniu podyplomowym w celu uzyskania wiedzy i umiejętności do udzielania okreslonych świadczeń (kursy kwalifikacyjne) lub czynności zdrowotnych (kursy specjalistyczne).
 • Z katalogu 7 kursów zaplanowanych w projekcie, uczestnik może wziąć udział w jednym kursie (wyjątek stanowi udział pakietowy w kursie 1 i 2, dok. konk str 12) dodatkowe wymagania uczestników poszczególnych kursów przedstawione są poniżej (przy kursach)

ATUTY UDZIAŁU W PROJEKCIE:

 1. Duży wybór zakresów kształcenia prowadzonego w ramach projektu, wynikający z aktualnych trendów epidemiologiczno-demografiocznych, zgodnie z programami kształcenia opracowanymi przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, opublikowanymi na stronie http://www.ckppip.edu.pl
 2. Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy ze względu na posiadane kwalifikacje
 3. Materiały dydaktyczne
 4. Wyżywienie podczas zajęć dydaktycznych
 5. Zwroty kosztów dojazdu
 6. Ubezpieczenie NWW
powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.