Informacje ogólne

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem.

Czas trwania Programu Erasmus+: 2014-2020 (2020/21 – ostatni rok akademicki objęty programem)

Decyzją Komisji Europejskiej Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie posiada Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) i w pełni uczestniczy w realizacji działań zdecentralizowanych programu ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność Edukacyjna.Założenia
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

WSEI w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna ma przyznane dofinansowanie na realizację następujących działań dotyczących współpracy z krajami programu:

1. mobilność studentów:

  • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy; o wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

2. mobilność pracowników uczelni:

  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
  • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).

W programie Erasmus+ uczestniczą następujące państwa (kraje programu):

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia*;
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska Republika Macedonii*.

Uczelnia może uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami partnerskimi z innych regionów świata*.

*szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa tych krajów znajdują się na stronie internetowej http://erasmusplus.org.pl/o-programie/

Więcej informacji na temat Programu ERASMUS+ znajduje się na  stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: www.frse.org.pl oraz na stronie internetowej Programu - http://erasmusplus.org.pl/

Erasmus Policy Statement - International Strategy of the University of Economics and Innovation in Lublin pobierz

Erasmus Policy Statement - Ogólna strategia Uczelni w odniesieniu do projektów międzynarodowych pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.